Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 261/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 11 sierpnia 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 06 października 2000 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83 poz. 944 i z 2005 r. Nr 181, poz. 1508) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1. Karczmarczyk Helena
2. Wójcik Grażyna
3. Kaszuba Marek


§ 2

Do zadań Komisji należy:
1. Posegregowanie wszystkich dokumentów i materiałów wg. grup i objęcie ich spisem zdawczo- odbiorczym.
2. Sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej i protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej.
3. Przekazanie dokumentów archiwalnych do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
4. Zniszczenie dokumentów niearchiwalnych po uzyskaniu zgody z Archiwum Państwowego.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 30.09.2010 r., godz. 11.40
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 09.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 09.31Adam KlusekZmiana przynależności strony
30.09.2010 r., godz. 11.40Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1015 razy.