Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Dąbrówka Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego
Na podstawie art.. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001 Nr 115, poz. 1229), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin / Dz. U. Nr 96 poz. 850/, zarządzenia starosty wołomińskiego nr 8/POW/PZZK/2010 z dnia 06.12.2010r.,
zarządzam co następuje:


§ 1

W związku z podwyższeniem stanu wody na wodowskazie w Wyszkowie powyżej 400 cm wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego dla sołectw Dręszew, Marianów, Ślężany, Czarnów, Stasiopole, Kuligów od godz. 8.00 dnia 07 grudnia 2010r.


§ 2

Wprowadzam całodobowe dyżury Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z monitorowaniem sytuacji na rzece BUG ponadto prowadzić działania:
- przystąpić do realizacji zadań ujętych w dokumentacji przeciwpowodziowej
- utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia
- śledzić poziom wody na rzece BUG


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi prowadzącemu sprawy ochrony przeciwpowodziowej i Inspektorowi ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 07.12.2010 r., godz. 13.09
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 16.09.2019 r., godz. 14.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 14.01Adam KlusekZmiana przynależności strony
07.12.2010 r., godz. 13.09Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1309 razy.