Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 269/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14 października 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 78.391,00 zł, które po zmianach wynoszą 23.031.905,26 zł, w tym:
- dochody bieżące 17.268.979,26zł
-dochody majątkowe 5.762.926,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 78.391,00 zł, które po zmianach wynoszą 25.671.778,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące 17.469.037,26zł
- wydatki majątkowe 8.202.741,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
a/ przeniesienia ustalone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 3

Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2010.


§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 269/2010
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 14 października 2010 roku


W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje:
- 56.000,00zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego (decyzja nr 241/2010),
- 22.391,00 dotacja z Krajowego Biura Wyborczego,


ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2010 roku o następujące pozycje:

- 56.000,00zł środki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych
- 22.391,00 środki na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta gminy w 2010 roku.


W ramach PRZENIESIENIA wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. W administracji publicznej dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę za dokonanie aktualizacji gospodarstw rolnych.
2. W oświacie przeniesienia zabezpieczają wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 13.12.2010 r., godz. 13.25
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 09.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 09.33Adam KlusekZmiana przynależności strony
13.12.2010 r., godz. 13.25Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 962 razy.