Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 272/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.800,00 zł, które po zmianach wynoszą 23.035.705,26 zł, w tym:
- dochody bieżące 17.272.779,26zł
-dochody majątkowe 5.762.926,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.800,00 zł, które po zmianach wynoszą 25.675.578,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące 17.472.837,26zł
- wydatki majątkowe 8.202.741,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
a/ przeniesienia ustalone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2010.


§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 13.12.2010 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 09.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 09.33Adam KlusekZmiana przynależności strony
13.12.2010 r., godz. 13.33Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1040 razy.