Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 279/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 18 listopada 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1.Dokonać przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
a/ przeniesienia ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Obowiązuje w roku 2010 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 279/2010
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 18.11.2010 roku

Przeniesienia wydatków w administracji zabezpieczą wydatki na wypłatę za usługi świadczone przez osoby fizyczne na rzecz Gminy. W dziale 751 – zabezpiecza się wydatki na obsługę informatyczną komisji obwodowych.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 13.12.2010 r., godz. 15.22
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 09.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 09.34Adam KlusekZmiana przynależności strony
13.12.2010 r., godz. 15.24Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.12.2010 r., godz. 15.22Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1068 razy.