Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20.800,00 zł, które po zmianach wynoszą 22.240.594,26zł, w tym:
- dochody bieżące 17.399.726,26zł
-dochody majątkowe 4.840.868,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.800,00 zł, które po zmianach wynoszą 25.802.525,34 zł, w tym:
- wydatki bieżące 17.630.585,34zł
- wydatki majątkowe 8.171.940,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

a/ przeniesienia ustalone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 3

Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2010.


§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 05.04.2011 r., godz. 08.13
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 16.09.2019 r., godz. 14.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 14.03Adam KlusekZmiana przynależności strony
05.04.2011 r., godz. 08.13Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1108 razy.