Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami.
Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Ustalam plany finansowe dochodów w podziale na jednostki budżetowe realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustalam plany finansowe wydatków w podziale na jednostki budżetowe realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w podziale na jednostki budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2011.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 05.04.2011 r., godz. 08.26
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 16.09.2019 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 14.06Adam KlusekZmiana przynależności strony
03.06.2011 r., godz. 09.28Tomasz KostrzewaEdycja strony
05.04.2011 r., godz. 08.26Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1113 razy.