Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14 luty 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6.964,00 zł, które po zmianach wynoszą 27.156.850,00zł, w tym:
- dochody bieżące 18.910.036,00zł
-dochody majątkowe 8.246.814,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.964,00 zł, które po zmianach wynoszą 30.011.924,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 18.465.515,00zł
- wydatki majątkowe 11.546.409,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 3

Zmniejsza się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2011.


§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 05.04.2011 r., godz. 09.06
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 03.06.2011 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2011 r., godz. 09.30Tomasz KostrzewaEdycja strony
05.04.2011 r., godz. 09.06Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1025 razy.