Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

ZARZĄDZANIE NR 15/2011 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego
Na podstawie art.. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001 Nr 115, poz. 1229), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin / Dz. U. Nr 96 poz. 850/ oraz pisma Starosty Powiatu Wołomińskiego WZK-5530.5.2011 z dnia 21.03.2011 roku

zarządzam co następuje:


§ 1

W związku z obniżeniem stanu wody na wodowskazie w Wyszkowie - 403 cm ,odwołuję stan alarmu przeciwpowodziowego dla sołectw Dręszew, Marianów, Ślężany, Czarnów, Stasiopole, Kuligów od godz. 8.00 z dnia 22 marca 2011r.


§ 2

Wprowadzam obowiązek wykonania komisyjnej oceny szkód po powodzi na terenie wsi :Kuligów, Stasiopole, Czarnów, Ślężany, Marianów i Dręszew z przedstawieniem danych o zniszczeniach, ich rozmiarach i miejscu .Oceny należy dokonać na obiektach i urządzeniach stanowiących własność gminy Dąbrówka.


§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi prowadzącemu sprawy ochrony przeciwpowodziowej i Inspektorowi ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 05.04.2011 r., godz. 09.34
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 16.09.2019 r., godz. 14.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 14.09Adam KlusekZmiana przynależności strony
05.04.2011 r., godz. 09.34Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1908 razy.