Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Dąbrówka za 2010 rok.
Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Dąbrówka sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrówka za 2010 rok.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje:
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 03.06.2011 r., godz. 11.36
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 16.09.2019 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 14.21Adam KlusekZmiana przynależności strony
03.06.2011 r., godz. 11.36Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1100 razy.