Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na podstawie ar.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2011r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)oraz art.41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( D z .U Nr 127 z 2010 roku,poz.857 tekst jednolity)Wójt Gminy Dąbrówka zarządza, co następuje:


§ 1

Powołuję się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
1. Krystyna Augustyniak – Przewodnicząca Komisji
2. Krystyna Głowacka - członek
3. Krystyna Pachulska - członek
4. Anna Matak - członek
5. Jan Pałdyna - członek
6. Anna Królik - członek
7. Wiesław Wilkowski - członek
8. Osik Polikarp - członek
9. Jolanta Sikorska - członek
10. Grzegorz Filipiak - członek


§ 2

Zakres i tryb pracy Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Traci moc uchwała nr 81/2001 Zarządu Gminy Dąbrówka z dnia 28 września 2001 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia jej składu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 22.07.2011 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 16.09.2019 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 14.24Adam KlusekZmiana przynależności strony
22.07.2011 r., godz. 10.59Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1182 razy.