Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Dąbrówka
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co nastepuje:

§1

Dział VIII.”Do zadań pozostałych stanowisk pracy należy” pkt.1 „stanowisko pracy ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, handlu i rozwoju gospodarczego” dodaje się ppkt.23 w brzmieniu – koordynacja działań zwiazanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

§2

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 22.07.2011 r., godz. 13.05
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 16.09.2019 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 14.24Adam KlusekZmiana przynależności strony
22.07.2011 r., godz. 13.05Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1172 razy.