Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z póź. zm.) oraz § 9, § 10 i § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007r. Nr 214, poz.1580) postanawiam, co następuje:


§ 1

1.Powołać Komisję Egzaminacyjną do prowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Emilii Marii Rasińskiej nauczyciela chemii i fizyki Publicznego Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce, w składzie :


1. Tadeusz Bulik - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący
2. Jolanta Sulborska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny- członek
3. Tomasz Rurarz - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce – członek

4. Anna Barbara Wróbel - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej - członek
5. Bożena Michalak - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej - członek§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 25.08.2011 r., godz. 13.24
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 16.09.2019 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 14.28Adam KlusekZmiana przynależności strony
25.08.2011 r., godz. 13.24Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1163 razy.