Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 12 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) i § 8 pkt. 4 uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonać przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Obowiązuje w roku 2011 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

U Z A S A D N I E N I EPrzeniesienia wydatków w administracji zabezpieczą środki na wpłatę na PFRON. W oświacie zabezpieczone zostają środki na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Guzowatce. Przeniesienia w pozostałej działalności w oświacie dotyczą zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowanych do wykorzystania w trakcie realizacji projektu „Świetlica – nasz własny kąt”. W pozostałej działalności w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego przeniesienia dotyczą zakupów realizowanych w ramach funduszu Sołeckiego przez m. Trojany. W kulturze fizycznej i sporcie zabezpieczone zostają środki na wydatki związane z prowadzeniem działalności sportowej.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 25.08.2011 r., godz. 13.26
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 16.09.2019 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 14.28Adam KlusekZmiana przynależności strony
25.08.2011 r., godz. 13.26Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1147 razy.