Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22 sierpnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia zasad finansowania przez Gminę Dąbrówka usługi usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 1 i art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591) oraz Uchwały Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka na lata 2007 – 2030 oraz umowy nr 032.133.2011
z dnia 9 czerwca 2011 roku zawartej pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Gminą Dąbrówka,


§ 1

Ustalam Regulamin finansowania przez Gminę Dąbrówka usługi usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka, w jego granicach administracyjnych, realizowanej
ze środków budżetu Gminy Dąbrówka, zwany dalej „Regulaminem", stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w związku z zawartą ww. umową z Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Określam wzór wniosku o zakwalifikowanie do dofinansowania usługi usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Powołuję Komisję do spraw rozpatrzenia wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w składzie:
1) Zenon Zadróżny - Przewodniczący Komisji,
2) Joanna Jabłonowska - członek Komisji,
3) Ireneusz Zieliński - członek Komisji,
4) Jacek Karpiński - członek Komisji.


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zenonowi Zadróżnemu – Zastępcy Wójta Gminy Dąbrówka.


§ 5

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Dąbrówka
/../ Tadeusz Bulik


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 25.08.2011 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 16.09.2019 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 14.29Adam KlusekZmiana przynależności strony
25.08.2011 r., godz. 13.31Tomasz KostrzewaEdycja strony
25.08.2011 r., godz. 13.28Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1460 razy.