Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie utworzenia w Gminie Dąbrówka odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 162, poz. 978) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:


§ 1

Na obszarze Gminy Dąbrówka tworzy się 1 odrębny obwód głosowania w Fundacji Braci Św. Brata Alberta DOM DLA LUDZI BEZDOMNYCH, STARSZYCH I SAMOTNYCH , określając jego numer i siedzibę, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.


§ 3

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Rada Gminy Dąbrówka na sesji w dniu 25 sierpnia 2011r. na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) po uzgodnieniach dokonanych z Prezesem Fundacji Braci Św. Brata Alberta DOM DLA LUDZI BEZDOMNYCH, STARSZYCH I SAMOTNYCH uzyskała informację , iż w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. przebywać w nim będzie co najmniej 15 wyborców.
W związku z powyższym podjęcie przez Radę Gminy Dąbrówka uchwały o utworzeniu odrębnego obwodu głosowania w tej jednostce jest zasadne.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.08.2011 r., godz. 15.40
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 29.08.2011 r., godz. 15.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2011 r., godz. 15.40Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1456 razy.