Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 2/2002 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2002 r.
Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, póz. 1014 z póz. zm.) i § 11 uchwały Nr IX/48/2001 z dnia 27.12.2001 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Dokonać przeniesienia wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego zarządzenia
2. Przeniesienia wydatków w §1 ust. l obejmują:
a/ wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr la do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002 r.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIKWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 10.36Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 09.38Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1626 razy.