Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 11/2003 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie określenia regulaminu konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego w Dąbrówce.
Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:


§ 1

Określić regulamin Komisji Konkursowej, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Powołać Komisję Konkursową dla przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Dręszewie w składzie:


1. (przedstawiciel organu prowadzącego) -Przewodniczący
2. (przedstawiciel organu prowadzącego) -Członek
3. (przedstawiciel organu prowadzącego) -Członek
4. (przedstawiciel Kuratora Oświaty) -Członek
5. (przedstawiciel Kuratora Oświaty) -Członek
6. (przedstawiciel Kuratora Oświaty) -Członek
7. (przedstawiciel rady pedagogicznej) -Członek
8. (przedstawiciel rady pedagogicznej) -Członek
9. (przedstawiciel rodziców) -Członek
10. (przedstawiciel rodziców) -Członek§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 10.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 10.47Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 10.01Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1400 razy.