Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 13/2003 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 05 maja 2003 r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu samochodu do celów zwrotu kosztów przejazdu.
Na podstawie art.4 pkt.15 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt.1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002r. Nr 27, poz.271) ustalam stawkę za 1 km przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy w następującej wysokości:
1. 0,4798 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3
2. 0,7692 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3
3. Stawki określone w pkt.1 i 2 ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.
Podstawą do zwrotu kosztów przejazdu będzie potwierdzony pobyt w miejscu delegowania na druku deklaracji służbowej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 maja 2003r.WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 11.03
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 10.48Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 11.03Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1504 razy.