Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 15/2003 Wójta Gminy Dąbrówka – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dąbrówka z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA (SWA) oraz SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA (SWO)
Działając na podstawie Ustawy z dnia 21.11.1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (D.U. z 2002 roku Nr 21 poz.205 z p.zm.). Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142 poz.1591 z p. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2002w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin(D.U Nr 96 p. zm. 850), Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 67 i 68 z dnia 18.04.2000 roku zarządzam co następuje:


§ 1

W celu uzyskania niezbędnych informacji i zapewnienia podjęcia odpowiednich działań do organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami związanymi ze zbliżeniem się lub zaistnieniem na terenie Gminy Dąbrówka niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi związanego z wystąpieniem klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, zagrożeń środowiska, działań zbrojnych lub innych podobnych zdarzeń, tworzy się SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA zapisywany w skrócie (SWA).


§ 2

Jednostką organizacyjną przeznaczoną do wykrywania zagrożeń jest DRUŻYNA WYKRYWANIA I ALARMOWANIA (DWA).


§ 3

Jednostką organizacyjną przeznaczoną do zbierania i analizowania informacji jest GMINNY OŚRODK ANALIZ DANYCH I ALARMOWANIA (GOADA)


§ 4


Komendanta DWA i pozostały skład wg treści załącznika do Zarządzenia Nr 67/2000 Wojewody Mazowieckiego określającego strukturę organizacyjną i skład osobowy powołuje Szef OC OC poprzez nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.


§ 5

Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA następuje w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń, ćwiczeń i treningów na podstawie zarządzenia :
1. Szefa OC Gminy.
2. Szefa OC Powiatu Wołomińskiego.
3. Szefa OC Województwa.§ 6

Jednostki organizacyjne SWA po jego rozwinięciu wykonują zadania na zasadzie dyżurów.


§ 7

Część sił i środków SWA funkcjonuje w czasie pokoju tworząc System Wczesnego Ostrzegania (SWO).


§ 8

System Wczesnego Ostrzegania (SWO) obejmuje sekcje i stanowiska ostrzegania i alarmowania oraz siły i środki niezbędne do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także siły ratownicze, służby i inspekcje funkcjonujące w Gminie Dąbrówka.


§ 9


Organizacja łączności, ostrzegania, alarmowania i obiegu informacji jest wykonywana w zależności od potrzeb wg Regulaminu pracy Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego lub załącznika do Zarządzenia Nr 67/2000 Wojewody Mazowieckiego.


§ 10

Integralną częścią niniejszego Zarządzenia jest Załącznik do Zarządzenia nr 67/2000 Wojewody.


§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania sankcjonując i uzupełniając przepisy tymczasowe regulujące dotychczasowe działanie DWA w systemie SWA na terenie Gminy.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 11.06
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 10.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 10.49Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 11.06Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1770 razy.