Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 17/2003 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie tworzenia Formacji Obrony Cywilnej
Na podstawie art. 12 ust. l i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej /Dz. U. Nr 62 póz. 558 i Nr 74, póz. 676/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania / Dz. U. Nr 215, póz. 1818/ w związku z art. 7 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 z p.zm. zarządza się, co następuje :


§ 1

Na szczeblu Gminy, biorąc za podstawę ocenę zagrożenia, możliwości i potrzeby zabezpieczenia bezpieczeństwa ludności tworzy się następujące formacje obrony cywilnej:
1. Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego -stan etatowy – 28
2. Drużyna Likwidacji Skażeń -stan etatowy – 15
3. Drużyna Porządkowo-ochronna -stan etatowy – 7
4. Drużyna Łączności -stan etatowy – 11
5. Drużyna obsługi -stan etatowy – 7
6. Drużyna Wykrywania i Alarmowania -stan etatowy – 17
7. Pluton Ratownictwa P-powodziowego -stan etatowy – 32§ 2

Szczegółowe struktury organizacyjne FOC, wyposażenie w sprzęt i materiały, przeznaczenie, podstawowe zadania oraz czas osiągania gotowości do działania w tym obowiązki komendantów i ich zastępców pozostają bez zmian.


§ 3

Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA następuje w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń, ćwiczeń i treningów na podstawie zarządzenia:
1. Szefa OC Gminy.
2. Szefa OC Powiatu Wołomińskiego.
3. Szefa OC Województwa.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 11.09
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 10.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 10.49Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 11.09Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1484 razy.