Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 20/2003 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 6 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, póz 148 z póz. zm.) zarządzam, co następuje


§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19.375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego zarządzenia .
2. Dochody w ust. l obejmują:
a/ zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 19.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr la do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia .
2. Wydatki w ust. 2 obejmują:
b/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 19.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do mniejszego zarządzenia.


§ 3

Dokonać przeniesienia wydatków wg załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Budżet po stronie dochodów wynosi: 8504.931zL Budżet po stronie wydatków wynosi: 9727.714 zł.


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2003r.WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIKWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 11.14
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 10.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 10.50Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 11.14Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1513 razy.