Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 22/2003 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 20 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr 15, póz 148 z póz. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.100zł, zgodnie z załącznikiem
Nr l do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody w ust. l obejmują:
a/ zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4.100zł, zgodnie z załącznikiem nr la do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
2. Wydatki w ust. 2 obejmują:
b/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Budżet po stronie dochodów wynosi: 8509.031 zł. Budżet po stronie wydatków wynosi: 9731.814zl.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym
2003 r.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 11.17
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 10.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 10.51Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 11.17Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1522 razy.