Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 32/2003 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30 lipca 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U .Nr 15, póz. 148 z póz. zm.) oraz § 10 uchwały Nr YI/32/2003 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 lutego 2003 roku zarządzam, co następuje:


§ 1

l. Dokonać przeniesienia wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego zarządzenia.
a/ przeniesienia wydatków w ust. l obejmują wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumienia i umów między jednostkami samorządowymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2003r.


§ 4

Zarządzenie niniejsze zostanie opublikowane w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.WÓJT GMINY DĄBRÓWKA

mgr inż. TADEUSZ BULIKWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 11.31
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 11.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.05.2004 r., godz. 11.31Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1568 razy.