Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 37/2003 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 3 września 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z póz. zm.) oraz § 10 uchwały Nr VI/3 2/2003 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 lutego 2003 roku zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonać przeniesienia wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2003r.


§ 4

Zarządzenie niniejsze zostanie opublikowane w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 12.01
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 10.55Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 12.01Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1676 razy.