Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 42/2003 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia l2 listopada 2003 r.

w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II półrocze 2003 roku.
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2003r., Dz. U. Nr 15, póz. 148 z póz. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1

1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu gminy na II półrocze 2003 roku, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu gminy na II półrocze 2003 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2003.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA

mgr inż. TADEUSZ BULIKWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 10.56Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 12.06Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1524 razy.