Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 64/2004 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
Na podstawie art. 136 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, póz. 148 z póz. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za
2003 rok według załącznika Nr l do niniejszego zarządzenia.
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2003 rok stanowiące załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia przedstawia się:
1. Radzie Gminy Dąbrówka
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 4

Zarządzenie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 13.59
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 12.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 12.19Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 13.59Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1569 razy.