Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 68/2004 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach
Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm. ) oraz art. 36 a ust. 5 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z póz. zm. ), zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach w następującym składzie:

I. Przedstawiciele Rady Gminy:
1. Tadeusz Bul i k - przewodniczący
2. Jacek Sklodowski - członek
3. Alina Kamińska - członek

II. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty:
1. Anna Kał i ńska - członek
2. Elżbieta Sienkiewicz - członek
3. Małgorzata Lechowska - członek

III. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
1. Ewa Woźniak - członek
2. Marzanna Polkowska - członek

IV. Przedstawiciele Rady Rodziców:
1. Barbara Gryglewicz - członek
2. Elżbieta Wójcik - członek


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 25.05.2004 r., godz. 13.16
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 12.20Adam KlusekZmiana przynależności strony
25.05.2004 r., godz. 13.16Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1616 razy.