Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami)


Wymagane dokumenty:
wniosek o udostępnienie informacji publicznej - (wniosek nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru)


Miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Interesanta,
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30.
lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@dabrowka.net.pl


Opłaty:
brak (jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej Urząd Gminy ponosi dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub przetworzenia informacji, wnioskodawca jest informowany w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o konieczności wniesienia opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom; udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on zmiany wniosku co do sposobu lub formy udostępnienia, albo wycofa wniosek; wysokość opłaty naliczana jest każdorazowo przez Wydział Nadzoru i Administracji) na podstawie Załącznika nr 7 do Zarządzenie nr 233/2014 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wdrożenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Dąbrówka.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. W przypadku braku możliwości udzielenia informacji w powyższym terminie zostanie wyznaczony inny termin, nie dłuższy niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna:
za udostępnienie informacji publicznej odpowiedzialne są jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Dąbrówka właściwe merytorycznie do udzielenia wskazanej we wniosku informacji


Tryb odwoławczy:
1. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówka, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrówka (I piętro); pokój numer 8 godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30 lub przesyła pocztą tradycyjną.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 08.04.2015 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 28.08.2017 r., godz. 08.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.08.2017 r., godz. 08.59Tomasz KostrzewaEdycja strony
08.04.2015 r., godz. 12.12Tomasz KostrzewaEdycja strony
08.04.2015 r., godz. 12.08Tomasz KostrzewaEdycja strony
08.04.2015 r., godz. 12.06Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1594 razy.