Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 79/2004 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 7 lipca 2004 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i palcówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:


§ 1

1. Powołać Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Ewy Zadrożnej, nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Dręszewie, w składzie:


1. Tadeusz Bulik - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący

2. Marianna Sadowska - dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dręszewie
- członek
3. Ewa Nowak-Kowalska - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu - członek
4. Maria Małgorzata Szatybełko - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu - członek
5. Elżbieta Ragan - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu - członek


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 22.07.2004 r., godz. 14.52
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 22.07.2004 r., godz. 14.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2004 r., godz. 14.52Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1602 razy.