Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwala nr XXIII/152/2005 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 stycznia 2005 roku.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Kuligów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka postanawia:


§ 1

Nadać drodze gminnej w miejscowości Kuligów nazwę ulicy:
- działka nr ew. geod. 961 - ulica Okrężna


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ MIROSŁAW MACIEJ ŻURAWSKIWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 24.02.2005 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 24.02.2005 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2005 r., godz. 14.47Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1303 razy.