Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 82/2004 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 19 sierpnia 2004 roku.

w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II-gie półrocze 2004 roku.
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu gminy na II-gie półrocze 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu gminy na II-gie półrocze 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 03.03.2005 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 12.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 12.28Adam KlusekZmiana przynależności strony
03.03.2005 r., godz. 11.20Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1407 razy.