Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 84/2004 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 10 września 2004 roku.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz §11uchwały Nr XIV/95/2004 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 stycznia 2004 roku zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonać przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 03.03.2005 r., godz. 11.30
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 12.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 12.29Adam KlusekZmiana przynależności strony
03.03.2005 r., godz. 11.30Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1393 razy.