Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Gminie Dąbrówka

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Powyższy Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Do kogo kierowana jest pomoc w ramach Programu?

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020:

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r., od dnia 1 października 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, zaś dla osoby w rodzinie 514 zł, co w praktyce oznacza, że od 1 października 2015 r. pomoc w ramach PO PŻ udzielana jest osobom/rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza: 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby kierowane są do Programu przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w celu otrzymania skierowania.

Realizacja dystrybucji żywności w ramach Podprogramu 2016 rozpocznie się w sierpniu 2016 r., i będzie prowadzona do końca czerwca 2017 r. O terminach dostaw osoby zakwalifikowane do Programu będziemy informować na bieżąco.

Pomoc żywnościowa realizowana będzie w specjalnie przygotowanym przez Gminę Dąbrówka magazynie w Dąbrówce przy ul. Leśnej 3.

Warto zaznaczyć, że w okresie realizacji Podprogramu 2015 tj. od czerwca 2015 r. do kwietnia 2016 r. z bezpośredniej pomocy żywnościowej skorzystało 538 mieszkańców Gminy Dąbrówka. Przekazano ponad 55 ton artykułów spożywczych o łącznej wartości przekraczającej 180 tys. zł. W asortymencie znalazło się 13 produktów - artykuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, kawa zbożowa, płatki kukurydziane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser żółty, ser podpuszczkowy), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, sok jabłkowy, dżem truskawkowy, koncentrat pomidorowy), artykuły mięsne (klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa), cukier, olej rzepakowy. Poza dystrybucją żywności w programie realizowane były działania towarzyszące: wspierające, edukacyjne i włączające.

Funkcję lokalnej organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją żywności na terenie Gminy Dąbrówka pełniło w Podprogramie 2015 - Stowarzyszenie "Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu", a działalność Stowarzyszenia była wspierana finansowo przez Gminę Dąbrówka.

W związku z powyższym Gmina Dąbrówka planuje kontynuować realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogramu 2016 - ogłoszony został już konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka”.

Pomoc żywnościowa to najbardziej kompleksowe wsparcie osób/rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej udzielane w ramach systemu pomocy społecznej. Chociaż pomoc społeczna w Polsce jest generalnie dobrze adresowana i trafia do osób potrzebujących to jednak nie jest w stanie zaspokoić ich wszystkich niezbędnych potrzeb, także żywieniowych. PO PŻ jest to najbardziej wymierne wsparcie osób/rodzin potrzebujących, bowiem są to artykuły pierwszej potrzeby w każdym gospodarstwie domowym. Dzięki takiej pomocy zaoszczędzone środki budżetów własnych osoby/rodziny będą mogły przeznaczyć na inne potrzeby.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 01.08.2016 r., godz. 09.56
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 07.08.2019 r., godz. 13.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2019 r., godz. 13.12Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
01.08.2016 r., godz. 09.56Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1617 razy.