Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 91/2004 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 24 listopada 2004 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Dąbrówce.
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

Rozdział III § 6 okt.5 otrzymuje brzmienie:
l. stanowisko pracy ds. obsługi interesanta, obsługi rady gminy, archiwum
2. dodaje się pkt.17 w brzmieniu: stanowisko pracy ds. organizacji i prowadzenia
sekretariatu


§ 2

Rozdział VII, § 24, dział - Do zadań pozostałych stanowisk pracy należy - pkt. II otrzymuje brzmienie:
Stanowisko pracy ds. obsługi interesanta, obsługi Rady Gminy i archiwum
1. bieżąca obsługa interesanta
2. obsługa centrali telefonicznej
3. prowadzenie dokumentacji archiwalnej zgodnie z instrukcją archiwalną
4. obsługa kancelaryjne biurowa Rady Gminy
5. protokołowanie sesji i kompletowanie z nich dokumentacji
6. obsługa techniczno - organizacyjna stałych i doraźnych komisji Rady Gminy
7. inne zadania zlecone przez Wójta, Z-cę Wójta, Sekretarza Gminy.


§ 3

W rozdziale VII § 24 w dziale: Do zadań pozostałych stanowisk pracy należy - dodaje się pkt. X w brzmieniu:
Stanowisko pracy ds. organizacji i prowadzenia sekretariatu
1. prowadzenie sekretariatu Wójta i Z-cy Wójta
2. prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta
3. prowadzenie spraw związanych obsługą kancelaryjną, prowadzenie ewidencji pism wypływających i wypływających do Urzędu i z Urzędu
4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków
5. inne zadania zlecone przez Wójta, Z-cę Wójta, Sekretarza


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 03.03.2005 r., godz. 12.34
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 13.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 13.57Adam KlusekZmiana przynależności strony
03.03.2005 r., godz. 12.34Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1912 razy.