Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 97/2004 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31 grudnia 2004 roku.

w sprawie: zmiany realizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na II-gie półrocze 2004 roku.
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Zmienia się harmonogram realizacji dochodów budżetu gminy na II-gie półrocze 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się harmonogram realizacji wydatków budżetu gminy na II-gie półrocze 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

§4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 03.03.2005 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 13.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 13.58Adam KlusekZmiana przynależności strony
03.03.2005 r., godz. 12.49Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1504 razy.