Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2016

Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2016


na podstawie Uchwały nr XI/85/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2015 r.

 

Podatek od gruntów

 • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,83 zł/m2
 • Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,48/ha
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,27 zł/ m2
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,00 zł/ m2


Podatek od budynków lub ich części

 • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich Części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 20,00 zł/ m2
 • Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,52 zł/ m2
 • mieszkalnych: 0,31 zł/ m2
 • Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,43 zł/ m2
 • pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
  • Budynki rekreacji indywidualnej: 7,45 zł/ m2
  • Inne niż budynki rekreacji indywidualnej: 3,84 zł / m2

 

Podatek od budowli

 

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Podatek Rolny na 2016r.


Obowiązująca stawka średniej ceny skupu żyta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na 2016r. - 38,50zł/dt (Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2015 r. )


Podatek Leśny na 2016r.


Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) = 42,19 zł


Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1028).

 

Formularze do pobrania są takie same jak w roku 2017

 

 Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 13.01.2017 r., godz. 11.37
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 13.01.2017 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2017 r., godz. 11.43Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.01.2017 r., godz. 11.38Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.01.2017 r., godz. 11.37Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1102 razy.