Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 107/2005 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 25 marca 2005 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Szkoły Podstawowej w Guzowate
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 5 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. Zm. ), zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuje Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowate w następującym składzie:

I. Przedstawiciele Organu Prowadzącego:
1. Tadeusz Bulik – przewodniczący
2. Jacek Skłodowski – członek
3. Mirosław Żurawski – członek

II. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty:
1. Anna Kalińska – członek
2. Joanna Makieła – członek
3. Janina Stypińska – członek

III. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
1. Grażyna Frączek – członek
2. Barbara Łowicka – członek

IV. Przedstawiciele Rady Rodziców:
1. Iwona Misztal – członek
2. Elżbieta Pachulska – członek


§ 2

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 05.09.2005 r., godz. 07.51
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 14.06Adam KlusekZmiana przynależności strony
05.09.2005 r., godz. 07.51Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1531 razy.