Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 101/2005 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 25 lutego 2005 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Dąbrówce.
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póżn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

1. W związku z utworzeniem z dniem l stycznia 2005r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce stanowiska pracy zapisane w Regulaminie organizacyjnym Dział III § 6 póz. 14 - konserwator, póz. 16 robotnik gospodarczy z dniem l marca 2005r. przechodzą do w/w zakładu.
2. Stanowisko pracy zapisane w Dziale III § 6 póz. 15 kierownik stacji obsługi z dniem 28.02.2005r. ulega likwidacji a obowiązki z dniem l.03.2005r. przejmuje Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej.
3. Dział VII - Stanowiska pomocnicze otrzymuje brzmienie:
l) sprzątaczka - woźna urzędu


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 10.10.2005 r., godz. 09.02
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 14.02Adam KlusekZmiana przynależności strony
10.10.2005 r., godz. 09.02Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1877 razy.