Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 102/2005 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 1 marca 2005 roku.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty przy udzielaniu zamówień publicznych.
§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, w składzie:
1. Bulik Tadeusz....................................................Przewodniczący
2. Klusek Maria................................................................Sekretarz
3. Zieliński Ireneusz.........................................................Członek
4. Stańczak Tadeusz.........................................................Członek
5. Kaszuba Marek............................................................ Członek
6. Pawlak Matylda........................................................... Członek
7. Augustyniak Krystyna..................................................Członek
8. Szczepańska Mirosława................................................Członek
9. Karczmarczyk Helena...................................................Członek


§ 2

Do zadań Komisji Przetargowej należy:
1. Zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia /SIWZ/.
2. Publiczne otwarcie ofert i wypełnienie odpowiednich załączników do protokołu.
3. Sporządzenie dokumentacji postępowania i przedłożenie jej do zatwierdzenia kierownikowi jednostki zamawiającego.
4. Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych przez dostawców lub wykonawców wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne.
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIKWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 10.10.2005 r., godz. 09.17
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 14.02Adam KlusekZmiana przynależności strony
10.10.2005 r., godz. 09.17Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1383 razy.