Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 105/2005 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 25 marca 2005 roku.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce.
Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 36 a ust.5 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.), zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce w następującym składzie:

I. Przedstawiciele Organu Prowadzącego:
l. Tadeusz Bulik - przewodniczący
2. Jacek Skłodowski - członek
3. Mirosław Żuławski - członek

II. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty:
1. Anna Kalińska - członek
2. Jolanta Makieła - członek
3. Janina Stypińska - członek

III. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
1. Anna Karłowicz - członek
2. Hanna Królik - członek

IV. Przedstawiciele Rady Rodziców:
1. Lucyna Gmurczyk - członek
2. Marianna Mędrzycka - członek


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 10.10.2005 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 14.06Adam KlusekZmiana przynależności strony
10.10.2005 r., godz. 10.41Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1438 razy.