Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała nr XXXIII/201/2005 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 listopada 2005r

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/199/2005 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju lokalnego gminy
Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do planu rozwoju lokalnego, zapisy zgodne z załącznikiem do uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 15.02.2006 r., godz. 08.30
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 15.02.2006 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2006 r., godz. 08.30Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1282 razy.