Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy
z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie i otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
6. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy.
7. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2017 r.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl,
b) w sprawie określenia szczegółowych warunków, przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkow itego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
c) w sprawie przyjęcia program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrów ka w 2018 roku,
d) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej,
e) w sprawie nadania nazwy wspólnej ulicy dla miejscowości Kowalicha i Marianów,
f) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018-2025.
g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok,
h) w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Dąbrówka, trybu postępowania w spraw ie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
i) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbrówka.
10. Odczytanie podań skierowanych do Rady Gminy.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 23.04.2018 r., godz. 15.37
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2019 r., godz. 11.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2019 r., godz. 11.52Adam KlusekZmiana przynależności strony
23.04.2018 r., godz. 15.37Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 412 razy.