Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce poszukuje realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Osoby chętne do podjęcia współpracy i spełniające kwalifikacje określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) prosimy o kontakt z GOPS w Dąbrówce.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne.

Ponadto kandydat na realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych musi legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednym z następujących instytucji wskazanych w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrówce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
gops@dabrowka.net.pl
tel. 297578025


Wytworzył:Jacek Jeziórski, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 21.08.2018 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2019 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2019 r., godz. 10.52Adam KlusekZmiana przynależności strony
21.08.2018 r., godz. 10.34Tomasz KostrzewaEdycja strony
21.08.2018 r., godz. 10.32Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 142 razy.