Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Oferta realizacji zadania publicznego Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka”

W dniu 2 8 marca 2 0 1 9 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka” z siedzibą w 05-252 Dąbrówka ul. Tadeusza Kościuszki 20A, złożył ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt. „Zagraj z nami - stosowanie zasad Fair -Play w życiu i sporcie", o przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 2 4 kwietnia 2 0 0 3 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3 w/w ustawy, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można przesyłać do 4 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 na adres e-mail: urzad@dabrowka.net.pl lub na adres Urzędu Gminy w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w w/w terminie.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.03.2019 r., godz. 10.34
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2020 r., godz. 09.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2020 r., godz. 09.29Adam KlusekZmiana przynależności strony
29.03.2019 r., godz. 10.35Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.03.2019 r., godz. 10.34Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 158 razy.