Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 14:00 w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym PKO BP NAREW Ślężany, ul. Kasztanowa 1 odbędzie się VII sesja Rady Gminy Dąbrowska
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Dąbrówka.
6. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Dąbrówka.
7. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy Dąbrówka z bieżącej działalności.
8. Przedstawienie sprawozdania pt. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok”.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrówka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka,
2) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka,
3) w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru
ofert,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
5) w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrówka na lata 2019-2027,
6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok,
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiego na realizuję zadania budżetowego: „Odwodnienie drogi w msc. Kuligów gm. Dąbrówka”,
8) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbrówka.
11. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Dąbrówka.
12. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Klusek, data: 17.05.2019 r., godz. 14.03
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 03.06.2019 r., godz. 17.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2019 r., godz. 17.33Tomasz KostrzewaEdycja strony
17.05.2019 r., godz. 14.06Adam KlusekEdycja strony
17.05.2019 r., godz. 14.05Adam KlusekEdycja strony
17.05.2019 r., godz. 14.04Adam KlusekEdycja strony
17.05.2019 r., godz. 14.04Adam KlusekEdycja strony
17.05.2019 r., godz. 14.03Adam KlusekDodanie strony

Strona oglądana: 184 razy.