Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 117/2005 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30.06.2005r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji wydatków budżetu gminy na I-sze półrocze 2005 roku
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy na I-sze półrocze 2005 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2005.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 28.11.2006 r., godz. 12.29
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 15.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 15.12Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.11.2006 r., godz. 12.29Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1404 razy.