Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie NR 118/2005 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 22 lipca 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 2, pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) oraz §12 uchwały Nr XXIII/155/2005 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 stycznia 2005 roku zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonać przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2005.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 28.11.2006 r., godz. 12.35
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 15.13Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.11.2006 r., godz. 12.35Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1302 razy.