Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 119/2005 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22 lipca 2005 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
Sfa podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 i Mr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-£arta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz § 9, § 10 i § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie azyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 i późn. zm.) postanawiam, co następuje:


§ 1

1. Powołać Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Moniki Rossa, nauczycielki geografii Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce, w składzie:

1. Tadeusz Bulik - przedstawiciel organu prowadzącego- przewodniczący
2. Jolanta Makieła - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek
3. Justyna Dudek - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce- członek
4. Zofia Przybysz - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - członek
5. Elżbieta Siewicz ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - członek


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 28.11.2006 r., godz. 12.41
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 15.13Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.11.2006 r., godz. 12.41Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1350 razy.