Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 131/2005 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30.09.2005r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II półrocze 2005 roku.
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Dokonać zmian w harmonogramie realizacji dochodów budżetu gminy na II półrocze 2005 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonać zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy na II półrocze 2005 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2005.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 29.11.2006 r., godz. 11.27
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.23Adam KlusekZmiana przynależności strony
29.11.2006 r., godz. 11.27Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1363 razy.